Mateřská škola

Třebechovice
pod orebem

“Podej mi ruku a pojď poznávat svět”

Poslední aktuality

Potvrzení pro odečtení školného z daní
Potvrzení bude vystaveno do konce ledna a vydáváno na třídách proti podpisu.
upozornění
Vážení rodiče, ráda bych Vás touto cestou požádala o pochopení. Pokud mě budete potřebovat ...

Krátce o nás

Mateřská škola, Třebechovice má kapacitu 217 dětí. Tyto děti jsou umístěny v budově Tyršova 1032 (117 dětí), v budově Heldovo náměstí (49 dětí) a v budově MŠ Nepasice (51 dětí). Pro všechny budovy je společný Program výchovné práce, který jsme nazvali Podej mi ruku a pojď poznávat svět.

Cílem našeho vedení dětí je seznámení s nejbližším okolím, s přírodou, se zvyky a tradicemi. Součástí ŠVP jsou projekty, kterých se naše mateřská škola účastní. Jsme zapojeni do projektu Šablony I, do Klokanových školek, do ekologického projektu Zelená školka a Mrkvička.

V rámci celé mateřské školy probíhá projekt Chování podle pana Špačka, kdy se děti pomocí pohádek seznamují se správným chováním ve společnosti.

KONCEPCE_ROZVOJE_MŠ-pdf

Panák