Stravné a školné

Školné v Mateřské škole, Třebechovice pod Orebem – 400,- Kč/měsíc

V době letních prázdnin je školné poměrně sníženo  – to je 300,- Kč červenec, 300,- Kč srpen V době plného uzavření MŠ – (to je poslední týden v červenci a první týden v srpnu) rodiče školné neplatí.

Děti v posledním roce docházky do MŠ školné neplatí.

  • Záloha na stravné a školné 1150,- Kč (750,- + 400,-) splatná ke každému 10.dni v měsíci.
  • Záloha na stravné 850,- Kč splatná ke každému 10.dni v měsíci d dětí v posledním roce v MŠ (předškolní děti a děti s odkladem školní docházky)

Placeno na účet MŠ: č.ú. 107-734160257/0100