Stravné a školné

Školné v Mateřské škole, Třebechovice pod Orebem – 400,- Kč/měsíc

V době letních prázdnin je školné poměrně sníženo  – to je 300,- Kč červenec, 300,- Kč srpen V době plného uzavření MŠ – (to je poslední týden v červenci a první týden v srpnu) rodiče školné neplatí.

Děti v posledním roce docházky do MŠ školné neplatí.

  • Záloha na stravné a školné 1150,- Kč (750,- + 400,-) splatná ke každému 10.dni v měsíci.
  • Záloha na stravné 850,- Kč splatná ke každému 10.dni v měsíci d dětí v posledním roce v MŠ (předškolní děti a děti s odkladem školní docházky)

Placeno na účet MŠ: č.ú. 107-734160257/0100

Kalkulace jídel v jídelně ZŠ Třebechovice p.O. od 1.9.2019 

 

 

 

Kategorie strávníků  Finanční normativ  RN  MN  ZP  Celkem 
1. strávníci cizí 3-6 let přesnídávka 8,– 0 0 0 8,–
1. strávníci cizí 3-6 let svačina 8,– 0 0 0 8,–
1. strávníci cizí 3-6 let oběd 20,– 16,– 17,– 0 53,–
2. strávníci cizí 7-10 let přesnídávka 9,– 0 0 0 9,–
2. strávníci cizí 7-10 let svačina 8,– 0 0 0 8,–
2. strávníci cizí 7-10 let oběd 24,– 16,– 17,– 0 57,–
           
1. strávníci vlastní 3-6 let oběd 20,– 13,– 15,– 0 48,–
2. strávníci vlastní 7-10 let oběd 24,– 13,– 15,– 0 52,–
3. strávníci vlastní 11-14 let oběd 26,– 13,– 15,– 0 54,–
4. strávníci vlastní nad 15 let oběd 29,– 13,– 15,– 0 57,–
    strávníci cizí nad 15 let oběd 29,– 13,– 15,– 3,– 60,–