Stravné a školné

skolne, stravne, kalkulace jídel

Školné v Mateřské škole, Třebechovice pod Orebem – 400,- Kč/měsíc

V době letních prázdnin je školné poměrně sníženo  – to je 300,- Kč červenec, 300,- Kč srpen V době plného uzavření MŠ – (to je poslední týden v červenci a první týden v srpnu) rodiče školné neplatí.

Děti v posledním roce docházky do MŠ školné neplatí.

Kalkulace jídel v jídelně ZŠ Třebechovice p.O. od 1.9.2022

Kalkulace jídel v jídelně ZŠ Třeb.PO 2022

  • Záloha na stravné a školné 1250,- Kč (850,- + 400,-) splatná ke každému 10.dni v měsíci.
  • Záloha na stravné 1 000,- Kč splatná ke každému 10.dni v měsíci d dětí v posledním roce v MŠ (předškolní děti v posledním roce a děti s odkladem školní docházky)

Placeno na účet MŠ: č.ú. 107-734160257/0100

Finanční normativ je stanoven v souladu s finančními limity na nákup potravin uvedenými v příloze 2 k vyhlášce číslo 107/2005 Sb., o školním stravování.