Stravné a školné

Platba školkovného a stravného od září 2023

Kalkulace jídel v jídelně ZŠ Třebechovice 

Úplata za předškolní vzdělávání od září 2023 činí

Od září 2023 Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem, navyšuje školné na 500,- Kč/ měsíc.

Školné platí všechny přihlášené děti, mimo dětí v posledním roce vzdělávání, který je pro tyto děti povinný a neplatí děti s odkladem školní docházky.

Školné je možné uplatnit jako odečet z daní.

V době letních prázdnin je školné poměrně sníženo  – to je 375,- Kč červenec, 375,- Kč srpen. V době plného uzavření MŠ – (to je poslední týden v červenci a první týden v srpnu) rodiče školné neplatí.

Kalkulace jídel v jídelně ZŠ Třeb.PO 2022

  • Záloha na stravné a školné 1350,- Kč (850,- + 500,-) splatná ke každému 10.dni v měsíci.
  • Záloha na stravné 950,- Kč splatná ke každému 10.dni v měsíci u dětí v posledním roce v MŠ (předškolní děti v posledním roce a děti s odkladem školní docházky)

Placeno na účet MŠ: č.ú. 107-734160257/0100

Finanční normativ je stanoven v souladu s finančními limity na nákup potravin uvedenými v příloze 2 k vyhlášce číslo 107/2005 Sb., o školním stravování.