Šablony, JAK

Od září 2023  do 31.12.2025 – Operační program Jan Amos Komenský

web a tisk_publicita_plakat

web_informace o projektu

Šablony pro MŠ a ZŠ I

název projektu: Rovný přístup ke vzdělání v MŠ v Třebechovice

projekt je zaměřen na téma: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků účastníků zájmového vzdělávání a veřejnosti

Šablony III

2108101235-deskhorizontal (1)

 

 

plakát A3_barevně

Publicita na web

plakát šablony II.