Ochrana osobních údajů (GDPR)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Pokud vaše děti navštěvují naši školu – Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních údajů, osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle příslušných právních předpisů, a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí souvisí. V těchto zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme.

V případě nesrozumitelnosti nebo potřeby doplnění informací nás kontaktujte na:

adrese: Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem, Tyršova 1032

e-mailu: jeremiasova@mstrebechovice.cz

Dále bychom vám rádi oznámili, že pro oblast ochrany osobních údajů jsme v naší škole jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřencem může být v oblasti ochrany osobních údajů jen odborně znalá osoba, která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení s osobními údaji, poradit správci údajů, jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě, se na něj také můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi.

V naší škole vykonává funkci pověřence Jiří Turner  gdpr@mstrebechovice.cz

Mateřská škola, Třebechovice pod Orebem, dále jen „mateřská škola“ jako správce osobních údajů zpracovává údaje v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Na mateřské škole je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet, prostřednictvím emailové adresy pověřence. V relevantních případech je možné se na mateřskou školu obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Podrobné znění prohlášení o ochraně osobních údajů  ZDE