Projekty MŠ, dotace

MŠ se zapojuje do soutěže ve sběru elektroodpadu!!!

Můžete nosit do MŠ baterie, mobily, nefunkční elektrospotřebiče.

Sbíráme hliník!

Šablony III

2108101235-deskhorizontal (1)

 

Mateřská škola je zapojená do projektu Zelená škola, kdy sbíráme staré a nefunkční elektrospotřebiče, baterie a nefunkční mobily.

Další projekty:

  • Projekt Mrkvička (Ekologie)
  • sběr použitého rostlinného oleje

Ve spolupráci s MAS Nad Orlicí bylo zažádáno o dotaci na výměnu oken a na novou šatnu v MŠ Nepasice.

PROJEKT-cedule-vzor-003 na stránky