Projekty MŠ, dotace

MŠ se zapojuje do soutěže ve sběru elektoodpadu!!!

S potěšením vám oznamujeme, že od 1. září 2021 je spuštěna soutěž ve sběru odpadního elektrozařízení – EkoEDA. I letos se zapojíme v rámci kategorie a sice Mateřských škol. Sbírat elektrozařízení můžete až do 30. 3. 2022, kdy plánujeme poslední svozy, abychom pak mohli elektro zvážit, uzavřít objednávky svozů a následně spočítat výsledky.

 

Soutěžit budeme o vouchery na nákup elektroniky a pokud v rámci soutěže ve stanovených termínech naše škola odevzdá alespoň 100 kg elektroodpadu, bude jí za každý kilogram náležet odměna 1 Kč bez DPH. Výherci Soutěže budou zveřejněni 16. 5. 2022 od 12 hodin na našich webových stránkách.

 

Šablony III

2108101235-deskhorizontal (1)

Mateřská škola je zapojená do projektu Zelená škola, kdy sbíráme staré a nefunkční elektrospotřebiče, baterie a nefunkční mobily.

Další projekty:

  • Projekt Mrkvička (Ekologie)
  • sběr použitého rostlinného oleje
  • Projekt Hra na flétnu v Mateřské škole, Nepasice 65
  •  5. ročník Se Sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky

Ve spolupráci s MAS Nad Orlicí bylo zažádáno o dotaci na výměnu oken a na novou šatnu v MŠ Nepasice.

PROJEKT-cedule-vzor-003 na stránky